Prototyper

I forbindelse med designet og oppbyggingen av sidene ble det jobbet med en del sider som prototyper. Disse er behold her slik at man kan se eksempler med reelt innhold